Jari_R_kam-2013_676 Kenttäarmeijamme upseereista kaksi kolmasosaa on reserviupseereita. Reserviupseereiksi koulutetaan alle 10 prosenttia varusmiehistä. Reserviupseerin koulutus ei pääty varusmiespalvelukseen. Vasta siviilielämän koulutus ja kokemus yhdessä sotilaskoulutuksen kanssa muokkaavat suomalaisen reserviupseerin. Puolustusvoimat kouluttaa reserviupseereita Reserviupseerikoulussa Haminassa, Merisotakoulussa Suomenlinnassa, Ilmasotakoulussa Tikkakoskella, Laskuvarjojääkärikoulussa Utissa, Lääkintäkoulussa Lahdessa, Urheilukoulussa Lahdessa ja Panssarikoulussa Parolassa. Sastamalan Reserviupseerit ry:n tarkoituksena on olla jäsentensä ja erityisesti oman alueensa reserviupseerien aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä sekä tukea valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

  • järjestämällä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus-ja kilpailutilaisuudet
  • vaalimalla sotilasperinteitä ja veteraanien perintöä. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2019 vuosikokous päätti 45 euroa, nuoriso- ja opiskelijajäseneltä 20 euroa. Vuoden 2018 lopussa yhdistyksessä oli mukana 86 upseerijäsentä, joista veteraanikunniajäseniä on 1.