Alueella asuva reserviupseeri on aina tervetullut mukaan toimintaan

Säännöistä tekoihin

Sastamalan Reserviupseerit ry:n toimintasuunnitelmassa on huomioitu sääntöjemme määräämät tavoitteet:

  • yhdistys järjestää jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet
  • ohjaamalla ja tukemalla jäseniään henkisesti, aineellisesti ja tarvittaessa taloudellisesti
  • harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa
  • ylläpitämällä ja tukemalla sotilasperinteitä, sotilasperinteen keräämistä ja tallentamista

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton eikä osallistu politiikkaan.

Liikunta

Tavoitteena on aktivoida jäsenistöään niin, että liikunnallisiin tapahtumiin saadaan osallistumaan yhä useampi upseeri. Tavoitteeseen päästään ottamalla kavereita mukaan tapahtumiin. Jäsenistöä tuetaan osallistumaan erityisesti RESUL:in jotoksiin.

Jäsenhuolto

Yhdistyksen jäsenmäärä nostetaan reilusti yli 100 jäsenen joukoksi, ja toimintaan kutsutaan mukaan yhä lisää nuoria vänrikkejä ja luutnantteja sekä kaikkia muita alueellamme asuvia reserviupseereita.

Perinnetyö

Yhdistys pitää yllä sotilasperinteitä seuraavin tavoin:

  • vaalimalla veteraaniperintöä ja osallistumalla sotainvalidien ja veteraanien hyväksi järjestettäviin keräyksiin
  • osallistumalla paikallisesti järjestettävien muistopäivien tilaisuuksiin kunniavartion ja/tai yhdistyksen lipun kanssa

Koulutustoiminta

Yhdistys osallistuu Pirkanmaan MPK:n järjestämiin sotilasjohtajataitoja ja -tietoja ylläpitävään koulutustoimintaan. Koulutukseen on vuosittain käytettävissä hallituksen päättämä määräraha. Lisäksi osallistutaan yhdistyksen hallituksen junailemiin omiin ja muiden vastaavien järjestöjen järjestämiin erilliskoulutuksiin. Tavoitteena on, että näin tietoa hankkivien paikallisten upseerien määrä säilyy vuosittain ennallaan.

Muu toiminta

Yhdistyksen kaikesta muusta toiminnasta on erillinen toimintakalenteri omana sivustonaan. Tervetuloa mukaan sastamalalaiseen reserviupseeritoimintaan!